บริการด้านเน็ทเวอร์ค

About Us

บริการของเรา

Network บริการออกแบบระบบเน็ตเวอร์คภายใน องค์กร. Wifi ออกแบบระบบ เครือข่ายไร้สาย โดยอุปกรณ์ ที่มีคุณภาพ. website Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing eli. iot Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing eli. About us Enjoy the …

สาระน่ารู้

Latest News

แก้ปัญหา ‘pipenv’ is not recognized

‘pipenv’ is not recognized as an internal or external command, operable program or batch file. ในการใช้ Python มักเจอปัญหา เรื่อง และ สภาพแวดล้อม ในการพัฒนา เช่น การใช้งาน Framework django ที่จะต้องเรียกใช้งาน virtual environment ผ่าน …

ขั้นตอนการ Reset Cisco WLC (WLC-2504) to Factory Default

CISCO Controller WLC-2504 เป็น Controller รุ่นที่มีความนิยมใช้งาน กัน พอสมควร เรื่องจาก ราคา ไม่แพงมาก และ เหมาะสมกับ การใช้งาน ในองค์กร ขนาด เล็ก-กลาง เช่น โรงเรียน อปท. ต่าง ๆ ที่ ใช้จำนวน Access Point ไม่เกิน 50 ตัว ประกอบกับการใช้งาน …