ขั้นตอนการ Reset Cisco WLC (WLC-2504) to Factory Default

CISCO Controller WLC-2504 เป็น Controller รุ่นที่มีความนิยมใช้งาน กัน พอสมควร เรื่องจาก ราคา ไม่แพงมาก และ เหมาะสมกับ การใช้งาน ในองค์กร ขนาด เล็ก-กลาง เช่น โรงเรียน อปท. ต่าง ๆ ที่ ใช้จำนวน Access Point ไม่เกิน 50 ตัว
ประกอบกับการใช้งาน ที่ง่ายสะดวก สามารถ ทำการ Config ผ่าน Browser ได้ ทำให้ได้รับความนิยม แต่บางทีใช้ไปนานๆ Adminอาจจะ ลืม รหัสผ่าน สุดท้าย อาจจะต้องทำการ Reset เป็นค่า Default สามารถ ทำตามขั้นตอนดังนี้

1.ต่อ Computer เข้า Port Console ของ CISCO-Controller
2.เปิดโปรแกรม Terminal Emulator เช่น Putty หรือ Hyper Terminal หรือ โปรแกรมอื่น ๆ ที่ทำงานในลักษณะนี้
3.รอจยกระทั่ง หน้าจอของ Terminal ขึ้น ข้อตความ

.
.
(WLAN1)
 Enter User Name (or 'Recover-Config' this one-time only to reset 
 configuration to factory defaults)
 User:

ในหน้าจอ Terminal จะขึ้น Command Promp ให้เรา ป้อน Username และ Password ให้เราใส่คำว่า
“recover-config” ไปในช่อง User แล้วกด Enter ดังนี้

User:  recover-config
Press enter and the controller will reset back to factory default.

หลังจากนั้น ระบบจะทำการ ทำการ Reset Configuration เป็น Factory Default ซึ่ง อาจจะใช้เวลาในการรีซ็ทระบบ
จากนั้น เราสามารถ ทำตามขั้นตอนใน Setup Mode แบบ Step By Step ซึ่ง จะทำผ่าน CLI หรือ Web UI ก็ได้ โดยถ้าต้องการ Config ผ่าน Web UI ก็ให้เอา สายแลน ต่อเข้า Port 0 ของ Controller จะมี การแจก IP Address 0kd DHCP ออกมา ให้เรา เข้า Configuration อุปกรณ์ WLC ตาม IP ที่ได้รับ