แก้ปัญหา ‘pipenv’ is not recognized

'pipenv' is not recognized as an internal or external command,
operable program or batch file.

ในการใช้ Python มักเจอปัญหา เรื่อง และ สภาพแวดล้อม ในการพัฒนา เช่น การใช้งาน Framework django ที่จะต้องเรียกใช้งาน virtual environment ผ่าน pipenv เมื่อไม่สามารถเรียกใช้งาน pipenv ได้ ให้ทดลองทำตามขั้นตอนดังนี้

  1. ถอนการติดตั้ง โดยใช้คำสั่ง pip uninstall virtualenv
  2. ถอนการติดตั้ง pipenv ที่เคยติดตั้งไว้ก่อนหน้านี้ ใช้คำสั่ง pip uninstall pipenv
  3. ทำการติดตั้ง pipenv เข้าไปใหม่ pip install pipenv
    หลังจากนั้น เรียกใช้งาน ด้วยคำสั่ง pipenv –version
C:\Python39>pipenv --version
pipenv, version 2020.11.15

ถ้าระบบแจ้ง version ของ pipenv ออกมาได้ แสดงว่าระบบ พร้อมใช้งาน