แก้ปัญหา ‘pipenv’ is not recognized

ในการใช้ Python มักเจอปัญหา เรื่อง และ สภาพแวดล้อม ในการพัฒนา เช่น การใช้งาน Framework django ที่จะต้องเรียกใช้งาน virtual environment ผ่าน pipenv เมื่อไม่สามารถเรียกใช้งาน pipenv ได้ ให้ทดลองทำตามขั้นตอนดังนี้ ถอนการติดตั้ง โดยใช้คำสั่ง pip uninstall virtualenv ถอนการติดตั้ง pipenv ที่เคยติดตั้งไว้ก่อนหน้านี้ ใช้คำสั่ง pip …

ขั้นตอนการ Reset Cisco WLC (WLC-2504) to Factory Default

CISCO Controller WLC-2504 เป็น Controller รุ่นที่มีความนิยมใช้งาน กัน พอสมควร เรื่องจาก ราคา ไม่แพงมาก และ เหมาะสมกับ การใช้งาน ในองค์กร ขนาด เล็ก-กลาง เช่น โรงเรียน อปท. ต่าง ๆ ที่ ใช้จำนวน Access Point ไม่เกิน 50 ตัว ประกอบกับการใช้งาน …