แนะนำ Kidbright

KidBright คือ “บอร์ดสมองกลฝังตัว” พูดง่ายๆ ก็คือ คอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก ที่มีไมโครคอนโทรลเลอร์สามารถรับข้อมูล ประมวลผล และสั่งงานเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ได้ KidBright IDE ใช้การสร้างชุดคำสั่งแบบ Block Based Programing หรือ Blocky อยากให้ส่วนไหนของบอร์ด KidBright ทำงานก็เอาบล็อคส่วนนั้นมา แล้วก็กำหนดเงื่อนไขการทำงาน เสร็จแล้วแล้วเอาสายเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์กับบอร์ด แล้วกดปุ่ม Program Build KidBright IDE จะแปลง block เป็นรหัสที่คอมพิวเตอร์เข้าใจให้ชุดคำสั่งส่งเข้าไปในบอร์ดเท่านี้เราได้ชื่อว่าเขียนโค้ดได้แล้ว

Beginner 0(0 Ratings) 1 Students enrolled
Created by itdhivii ChaiChana Last updated Mon, 23-Nov-2020 English
What will i learn?
 • เข้าใจการทำงานของบอร์ด และนำไปประยุกต์ใช้งานได้

Curriculum for this course
6 Lessons 00:24:43 Hours
แนะนำ KidBright และ KidBright IDE
1 Lessons 00:03:17 Hours
 • แนะนำ KidBright และ KidBright IDE 00:03:17
 • การเขียน code เบื้องต้น "โคมไฟและพัดลมอัตโนมัติ" 00:03:48
 • การเชื่อมต่อเซนเซอร์ภายนอก 00:03:38
 • การเขียน code ให้บอร์ดทำงานหลายหน้าที่ 00:06:20
 • การใช้งานบอร์ดแบบ IoT 00:03:29
 • การต่อยอดบอร์ด KidBright 00:04:11
Requirements
 • สำหรับผู้ที่มีความสนใจ ตั้งใจศึกษาการทำงาน
+ View more
Description

KidBright AI

KidBright AI เป็นแพลตฟอร์มการเรียนรู้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์สำหรับนักเรียน

ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดย KidBright AI ถูกออกแบบให้เป็นดั่งสมอง 

ที่ใช้สำหรับการประมวลผลที่มีความซับซ้อนอย่างปัญญาประดิษฐ์ แต่ใช้งานง่าย

ผ่านการสร้างชุดคำสั่งแบบบล็อก โดย KidBright AI สามารถเชื่อมต่อกับเซนเซอร์ภายนอกได้

ถ้าเปรียบเทียบ KidBright AI เป็นสมองของมนุษย์ เซนเซอร์ที่นำมาติดตั้งเพิ่มเติม

เช่น กล้องดิจิทัลทำหน้าที่เสมือนเป็นตา ไมโครโฟนทำหน้าที่เสมือนเป็นหู

ลำโพงทำหน้าที่เสมือนเป็นปาก ล้อขับเคลื่อนทำหน้าที่เสมือนเป็นขา เป็นต้น

เพื่อให้การเรียนรู้ผ่าน KidBright AI น่าสนใจและผู้เรียนสามารถเข้าใจฟังก์ชันการทำงานได้ง่าย 

จึงนำกล้องดิจิทัลและล้อขับเคลื่อนมาเชื่อต่อเข้ากับ KidBright AI จนกลายเป็น KidBright AIBot ที่มีลักษณะเป็นรถขับเคลื่อนอัตโนมัติ ผู้เรียนสามารถสร้างชุดคำสั่งควบคุม KidBright AIBot 

โดย KidBright AIBot สามารถประเมินเหตุการณ์รอบตัวจากกล้องดิจิทัลที่ติดตั้งอยู่ด้านหน้า

+ View more
Other related courses
About the instructor
 • 0 Reviews
 • 1 Students
 • 5 Courses
+ View more
Certified in java programming from sun microsystem (scjp) and cisco certified network associate (ccna)also mikrotik certified network associate (mtcna)and mikrotik wireless engineer (mtcwe).

learn

Student feedback
0
Average rating
 • 0%
 • 0%
 • 0%
 • 0%
 • 0%
Reviews
Free
Includes:
 • 00:24:43 Hours On demand videos
 • 6 Lessons
 • Full lifetime access
 • Access on mobile and tv