ขั้นตอนการ Reset Cisco WLC (WLC-2504) to Factory Default

CISCO Controller WLC-2504 เป็น Controller รุ่นที่มีความนิยมใช้งาน กัน พอสมควร เรื่องจาก ราคา ไม่แพงมาก และ เหมาะสมกับ การใช้งาน ในองค์กร ขนาด เล็ก-กลาง เช่น โรงเรียน อปท. ต่าง ๆ ที่ ใช้จำนวน Access Point ไม่เกิน 50 ตัว ประกอบกับการใช้งาน …