แก้ปัญหา ‘pipenv’ is not recognized

ในการใช้ Python มักเจอปัญหา เรื่อง และ สภาพแวดล้อม ในการพัฒนา เช่น การใช้งาน Framework django ที่จะต้องเรียกใช้งาน virtual environment ผ่าน pipenv เมื่อไม่สามารถเรียกใช้งาน pipenv ได้ ให้ทดลองทำตามขั้นตอนดังนี้ ถอนการติดตั้ง โดยใช้คำสั่ง pip uninstall virtualenv ถอนการติดตั้ง pipenv ที่เคยติดตั้งไว้ก่อนหน้านี้ ใช้คำสั่ง pip …